Osierocone dzieci bohaterów

Jaka jest specyfika pomocy dzieciom osieroconym przez żołnierza, strażaka czy policjanta? Duży nacisk kładzie się na pomoc psychiatryczno-psychologiczną, ale także materialną. Fundacja dla dzieci Dorastaj z Nami świadczy taką pomoc.

Fundacja dla dzieci 

Nie trzeba być omnibusem, by wiedzieć, że strata rodzica dla dziecka zawsze będzie wielką traumą. Nie ma cezury wieku dla takiej przykrej okoliczności. Nie ważne czy jest się maluszkiem w wieku przedszkolnym, czy młodym człowiekiem w wieku studenckim, to strata rodzica jest zawsze bolesna. Najbardziej narażone na śmierć bliskiej osoby są dzieci naszych mundurowych, bohatersko tracących życie w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Dla tych dzieci codzienne niebezpieczeństwo związane z zawodem rodzica często nie było odczuwalne w normalnym życiu, bo rodzice chronią dzieci przed informacjami, które budzą niepokój. Dla tych dzieci rodzic wyszedł do pracy i jak zawsze miał z niej wrócić. Niestety są przypadki, gdy tak się nie dzieje. Dlatego została powołana do życia fundacja dla dzieci mundurowych, które mierzą się z taką nieoczekiwaną stratą.

Dorastaj z Nami i pomoc medyczna

Jest rzeczą absolutnie normalną, że dzieci naszych bohaterów po śmierci rodzica borykają się z różnymi dolegliwościami psychologicznymi. Dzieci tak doświadczone przez los wymagają opieki specjalistycznej, często także psychiatrycznej, bo depresja jest trwale związana z silnym przeżyciem emocjonalnym. Pomoc może być świadczona tylko dziecku lub może obejmować całą rodzinę. Stosunki rodzinne bowiem, po śmierci jednego z członków rodziny, także ulegają zmianie i często są niekorzystne dla dorastającego w niej dziecka. Fundacja dla dzieci mundurowych kontaktuje rodzinę ze specjalistą i bierze na siebie część opłat za terapię. Pomoc logopedów, to także jeden z wariantów pomocy, którą oferuje fundacja dla dzieci Dorastaj z Nami. Taka pomoc też jest bezcenna, gdy dziecko w wyniku traumy zaczyna się jąkać.

Pomoc materialna świadczona przez Fundację „Dorastaj z Nami”

Gdy rodzina traci jednego z żywicieli zmienia się zdecydowanie jej status materialny. Nie zastąpi tej straty jednorazowa wpłata zadośćuczynienia czy renta przyznana dziecku. Fundacja dla dzieci „Dorastaj z Nami” bierze na siebie część wydatków związanych z kształceniem dzieci. Pomaga w opłaceniu czesnego za szkołę lub przedszkole. Gdy podopieczny fundacji pobiera naukę poza miejscem zamieszkania, fundacja może pokryć koszty internatu czy akademika. Fundacja Dorastaj z Nami zapewnia koszty przejazdu i pobytu młodzieży ze stypendiami zagranicznymi. Do fundacji można zwrócić się z prośbą o pomoc w opłatach za zajęcia pozalekcyjne, naukę języków obcych i korepetycji, a także uczestnictwa w kołach zainteresowań lub naukowych. Pomoc fundacji dla dzieci osieroconych przez mundurowych, to także pomoc w opłatach za zajęcia sportowe oraz zakup sprzętu sportowego pozwalającego na uprawianiu dyscypliny sportowej. Fundacja Dorastaj z Nami finansuje obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży.

leave a comment

Create AccountLog In Your Account